LETNÁ DOVOLENKA - od 12.7.2024 do 21.7.2024 čerpáme dovolenku.
Všetky zaplatené objednávky budú vybavené postupne až po dovolenke. Ďakujeme za pochopenie.

OEKO-TEX® Standard 100 - certifikát kvality

OEKO-TEX® Standard 100 - certifikát kvality

OEKO-TEX® Standard 100 je nezávislý testovací a certifikačný systém pre textilné suroviny, medziprodukty a koncové výrobky vo všetkých fázach výroby.

OEKO-TEX® Standard 100 bol predstavený na začiatku roka 1990 ako reakcia na dopyt verejnosti po textíliách, ktoré sú zdravotne nezávadné. Od roku 1992 sa v textilnom priemysle používa testovanie škodlivých látok v súlade s OEKO-TEX® Standard 100 pre textilné výrobky všetkých druhov, ktoré nepredstavujú žiadne riziko pre zdravie.

Požiadavky kladené na moderné textilné výrobky nemožno realizovať bez použitia špecifických chemických látok, avšak moderné farby, jednoduché ošetrovacie vlastnosti, dlhá životnosť a mnoho ďalších funkčných vlastností textílií sú dnes požadované a môžu byť nevyhnutné pre určité aplikácie (napr. pre pracovné odevy). Požiadavky kladené na certifikáciu textilných výrobkov podľa OEKO-TEX® Standard 100 zaručujú, že všetky komponenty, položky musia byť v súlade s požadovanými kritériami bez výnimky, t.j. okrem vonkajšieho obalového materiálu aj nite na šitie, podšívky, výtlačky atď., ale aj textilné doplnky ako sú gombíky, zipsy, nity atď.

OEKO-TEX® etiketa je preto významným rozhodovacím nástrojom pri nákupe textílií.

Kritériá

Testovanie na škodlivé látky zahŕňa:

  • nelegálne látky, napr. karcinogénne farbivá
  • právne regulované látky, napr. formaldehyd, zmäkčovadlá, ťažké kovy, alebo pentachlórfenol
  • známe škodlivé (ale nie právne upravené) chemikálie, napr. pesticídy, alergénne farbivá alebo organické zlúčeniny cínu
  • ako aj parametre pre zdravotníctvo, napr. hodnota pH

V celom svojom rozsahu požiadavky jasne presahujú existujúce vnútroštátne právne predpisy.

Skúšobné metódy

Skúšobné metódy, ktoré sa používajú pre OEKO-TEX® testovanie škodlivých látok autorizovaným testovacím ústavom sú zhrnuté v normatívnom dokumente "OEKO-TEX® Standard 100 - postupy skúšania". Laboratórne testy v súčasnosti zahŕňajú približne 100 skúšobných parametrov a sú založené na medzinárodných testovacích normách a ďalších uznávaných testovacích postupoch. Patria sem aj skúšky simulácií, ktoré berú do úvahy všetky možné spôsoby vstrebávania škodlivých látok do ľudského tela (ústne, cez kožu, pri vdýchnutí).

Katalóg tried

Skúšky na škodlivé látky podľa OEKO-TEX® Standard 100 sú vždy založené na predpokladanom používaní textílií.

Všeobecne platí:
Čím je kontakt textilu s kožou intenzívnejší, tým prísnejšie limitné hodnoty musia byť splnené.

Preto sú úspešne testované textilné výrobky pridelené do štyroch rôznych tried výrobkov:

Percentuálny graf podielu certifikovaných produktových tried Pridelenie osvedčenia podľa tried výrobkov (medzinárodne)
(Stav: december 2011)

Produktová trieda I:

Textil a textilné hračky pre dojčatá a malé deti do troch rokov veku, napr. spodnú bielizeň, posteľná bielizeň, lôžkoviny, plyšové hračky atď.

Produktová trieda II:

Textil, ktorý pri používaní má veľkú časť ich povrchu v priamom kontakte s pokožkou, napr. spodná bielizeň, posteľná bielizeň, froté predmety, tričká, blúzky, atď.

Produktová trieda III:

Textil, ktorý pri používaní nemá žiadnu alebo len malú časť ich povrchu v priamom kontakte s pokožkou, napr. bundy, kabáty, obkladové materiály a pod.

Produktová trieda IV:

Zahŕňa materiály pre dekoračné účely, ako je stolová bielizeň a záclony, ale aj textilné krytiny podláh, stien a pod.