NOVINKA v našej ponuke - exkluzívny elegantný nepremokavý prešívaný materiál Soft Touch.

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

Článok I. - Vymedzenie pojmov

 1. Prevádzkovateľom internetovej stránky www.nepremokaveplachty.sk (e-shopu) je Ing. Slavomír Sobôtka – STACO, so sídlom Pri kríži 38, 841 02 Bratislava 42.
 2. Predávajúcim je Ing. Slavomír Sobôtka – STACO, so sídlom Pri kríži 38, 841 02 Bratislava 42.
 3. Dodávateľom tovaru ponúkanom na stránke www.nepremokaveplachty.sk (e-shope) je Ing. Slavomír Sobôtka – STACO, so sídlom Pri kríži 38, 841 02 Bratislava 42.
 4. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom internetovej stránky (e-shopu) www.nepremokaveplachty.sk vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba.
 5. Internetová stránka (e-shop) www.nepremokaveplachty.sk je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovaru.
 6. Tovarom sú všetky produkty zverejnené na stránke e-shopu www.nepremokaveplachty.sk
 7. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.
 8. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e- shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.
 9. Fotografie, ktoré používame na našej stránke sú vo väčšine prípadov priamo od výrobcu, od ktorého na to máme jeho písomný súhlas.

Článok II. - Cena

 1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú uvedené s DPH a sú konečné vrátane 20% DPH.
 2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu www.nepremokaveplachty.sk v momente vykonania nákupu.

Článok III. - Objednávka

 1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope, čiže výberom tovaru kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar.
 2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a tak sa objednávka stáva pre spotrebiteľa záväznou.
 3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je odoslanie tovaru.
 4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky v našom e-shope. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 3. tohto článku.
 5. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.
 6. Ak predávajúci nie je schopný splniť objednávku alebo jej časť v lehote na vybavenie objednávky pri vynaložení maximálneho úsilia a to z dôvodov napr. že tovar sa nevyrába, nie je dostupný u výrobcu alebo na externom sklade dodávateľa, výrobca vykonal tak závažné zmeny, pre ktoré nie je možné realizovať objednávku alebo z dôvodov vyššej moci, môže objednávku stornovať o čom kupujúcemu pošle e-mail. Taktiež má predávajúci právo zrušiť objednávku, pokiaľ kupujúci v objednávke uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ktoré nie je možné overiť, napríklad nesprávny e-mail alebo telefonický kontakt. Ak kupujúci zaplatil preddavok, tento je mu povinný vrátiť do 14 dní.

Článok IV. - Platobné podmienky

 1. Za tovar v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
  1. platba vopred na základe potrebných údajov zaslaných v potvrdzujúcom e- maile, tovar bude expedovaný až po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet – pri zaslaní cez účet alebo cez poštovú poukážku slovenskej pošty
  2. platba vopred na základe potrebných údajov zaslaných v potvrdzujúcom e- maile, tovar bude expedovaný až po prijatí peňažných prostriedkov v hotovosti cez poštovú poukážku slovenskej pošty
 2. Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. VI týchto všeobecných obchodných podmienok.

Článok V. - Dodacie podmienky

 1. Predávajúci je povinný do 30 dní od vzniku kúpnej zmluvy zaslať kupujúcemu vopred zaplatený tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota. Každý tovar má inú dobu odoslania, táto doba odoslania je uvedená na stránke pri objednávanom tovare.
 2. Ak je tovar skladom, je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase po zaplatení.
 3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a časť z nich nie je skladom, e-mailom informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.
  Ak sa v objednávke nachádza tovar, ktorý už výrobca vypredal alebo z akýchkoľvek dôvodov stiahol z predaja, e-mailom informujeme o tom kupujúceho.
 4. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru od výrobcu.
  Faktúra, ktorú predávajúci posiela kupujúcemu slúži zároveň aj ako dodací a aj záručný list.
 5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
  Ak predávajúci pošle omylom kupujúcemu tovar, ktorý nebol uvedený v objednávke, kupujúci odošle tento tovar späť k predávajúcemu. Poštovné bude uhradené firmou Ing. Slavomír Sobôtka - STACO.
 6. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:
  1. Slovenskej pošty
  2. Packety
  3. Osobného prevzatia - na adrese prevádzky výdajného miesta

Článok VI. I. - Expedičné náklady - poplatky za prepravu tovaru a balné na Slovensku

 1. Pri platbe vopred, na základe údajov odoslaných v potvrdzujúcom e-maile si účtujeme dopravné na Slovensko takto:
  1. 0 € - zadarmo - pri sume objednaného tovaru nad 100 €, pri doprave Slovenskou poštou s doručením na adresu pošty, alebo na adresu zákazníka, Packetou s doručením na výdajné miesto Packety do 3 pracovných dní po expedícii z nášho skladu.
  2. 2,64 € - pri sume objednaného tovaru do 99,99 €, a pri doprave Packetou s doručením na výdajné miesto Packety, do 3 pracovných dní po expedícii z nášho skladu.
  3. 3,66 € - pri sume objednaného tovaru do 99,99 €, a pri doprave Slovenskou poštou s doručením na adresu pošty, do 3 pracovných dní po expedícii z nášho skladu.
  4. 4,86 € - pri sume objednaného tovaru do 99,99 €, a pri doprave Slovenskou poštou s doručením na adresu zákazníka, do 3 pracovných dní po expedícii z nášho skladu.
  5. 0 € - zadarmo - pri osobnom prevzatí tovaru na adrese prevádzky výdajného miesta.
 2. Kupujúci je po odoslaní tovaru informovaný e-mailom o čísle balíka, s ktorým mu bude tovar doručený. Uvedený balík si potom kupujúci, a v prípade potreby aj predávajúci, môže online sledovať na stránke Slovenskej pošty: https://tandt.posta.sk/, a na stránke Packety: https://tracking.packeta.com/sk/tracking/search. Po odovzdaní balíka na osobný odber do výdajného miesta je kupujúci informovaný e-mailom, v ktorom je napísané jedinečné heslo pre vyzdvihnutie objednávky na výdajnom mieste.
 3. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru.
 4. Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane v objednávke.

Článok VI. II. - Expedičné náklady - poplatky za prepravu tovaru a balné do Českej republiky

 1. Pri platbe vopred, na základe údajov odoslaných v potvrdzujúcom e-maile si účtujeme dopravné do Českej republiky takto:
  1. 0 Kč - zadarmo - pri sume objednaného tovaru nad 2.800 Kč, pri doprave Packetou a s doručením na adresu zákazníka, alebo na výdajné miesto Packety do 5 pracovných dní po dni expedície z nášho skladu.
  2. 102,48 Kč – pri sume objednaného tovaru do 2.799,99 Kč, pri doprave Packetou a s doručením na výdajné miesto Packety do 5 pracovných dní po dni expedície z nášho skladu.
  3. 198,24 Kč - pri sume objednaného tovaru do 2.799,99 Kč, pri doprave Packetou a s doručením na adresu zákazníka do 5 pracovných dní po dni expedície z nášho skladu.
 2. Kupujúci je po odoslaní tovaru informovaný e-mailom o čísle balíka. Uvedený balík si potom kupujúci a v prípade potreby aj predávajúci, môže online sledovať na stránke https://tracking.packeta.com/sk/tracking/search.
 3. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru.

Článok VI. III. - Expedičné náklady - poplatky za prepravu tovaru a balné do inej krajiny

 1. Kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na doprave tovaru do inej krajiny, ako Slovensko a Česká republika.
 2. Výška expedičných nákladov sa určuje individuálne e-mailom na základe váhy balíka a krajiny dodania.

Článok VII. - Prevod vlastníckeho práva

 1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.
 2. Na tovar, na ktorý sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

Článok VIII. - Storno kúpnej zmluvy

 1. Stornovať objednaný tovar má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku.
 2. Právo na stornovanie objednaného a už zaplateného tovaru sa neuplatňuje pre tovary, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z. V našom e-shope sú to všetky tovary z teflónovej metráže (obrusy, prestierania, šerpy, príborníky), všetky tovary z nepremokavého materiálu s polyuretánovou vrstvou (plachty, chrániče, posteľná bielizeň, nepremokavé nohavičky) a všetky napínacie plachty, ktoré boli vyrobené a ušité priamo na mieru pre konkrétneho zákazníka - kupujúceho. Ochranné rúška nie je možné vrátiť, nakoľko ide o hygienický tovar osobnej potreby.

Článok IX. - Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich, právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho, alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy použite tlačivo: Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku.
 3. Tovar nám neposielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
 4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar. To neplatí v prípade, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
 5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
 7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Článok X. - Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
 2. Kupujúci je povinný:
  1. prevziať objednaný tovar,
  2. zaplatiť za tovar dohodnutú cenu predávajúcemu,
  3. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
 3. Predávajúci je povinný:
  1. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
  2. spolu s tovarom alebo dodatočne, zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

Článok XI. - Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, v takom prípade sú tieto subjekty tretími stranami.
 3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.
 4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.
 5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré má spracované v bezpečnostných opatreniach.
  Informačný systém obchodu www.nepremokaveplachty.sk je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov.
 6. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 28 a nasl. Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel.

Článok XII. - Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
 2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
 3. Odoslaním objednávky si kupujúci prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a je informovaný s ich znením.
 4. Tieto podmienky boli vypracované v rámci projektu certifikácie e-shopu nakupujbezpecne.sk.
 5. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e- shopu.
 6. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (Slovenská obchodná inšpekcia) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na platformu pre riešenie sporov on-line. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 7. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb., Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
  Akékoľvek kopírovanie a rozširovanie našich textov a fotografií, je bez písomného súhlasu zakázané.
 8. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 10. októbra 2022.

V Bratislave, 10. októbra 2022

Ing. Slavomír Sobôtka - STACO - majiteľ